Udržateľnosť

Udržateľnosť je pre nás viac než len slovo. Žijeme ňou, veríme v ňu, myslíme na ňu a sme presvedčení, že pre našu budúcnosť je udržateľnosť jedinou cestou vpred. Pevne veríme, že dnešné životné podmienky a vysoká životná úroveň dokážu udržiavať svet pre budúce generácie krásny a rôznorodý. Chceme, aby naše deti videli svet, rôzne národy, zvieratá a prírodu v celej svojej kráse a rozmanitosti. My v Julius Meinl na tom už pracujeme, pridajte sa k nám.

Udržateľnosť tvarovala naše dejiny už od počiatkov: V roku 1862 sa Julius Meinl stal najväčším dovozcom kávy a čaju v Rakúsko – Uhorsku. S rastom spoločnosti rástla aj spoločenská zodpovednosť voči zamestnancom. Spoločnosť Julius Meinl bola vždy popredu, čo sa týka spoločenskej zodpovednosti. Boli sme prvou spoločnosťou so starostlivosťou o deti a domácou dovolenkou pre zamestnancov v 20. storočí. Taktiež sme poskytovali zdravotnú starostlivosť a bezplatné lekárske konzultácie v časoch, kedy to nebolo obvyklé.

V dôsledku toho bol udržateľný rozvoj v Julius Meinl vždy charakterizovaný prostredníctvom:

  • Prémiovej kvality a najlepších služieb
  • Sociálnej angažovanosti
  • Otvoreného a kozmopolitného správania

Tieto hodnoty ochraňuje už piata generácia rodiny Meinlovcov.

“Udžateľnosť znamená spĺňať súčasné požiadavky a potreby ľudí bez toho, aby boli obmedzené a ohrozené potreby budúcich generácií. ”

WCED report „Naša spoločná budúcnosť“, 1987

Naše najnovšie úspechy v udržateľnosti:

  • Výrazne sme znížili množstvo obalového materiálu, čím pozitívne prispievame k zlepšovaniu životného prostredia.
  • Vynašli sme alternatívne obalové materiály, ako napríklad rozložiteľné soilon čaové vrecúška.
  • V našom výrobnom podniku vo Vicenze sme implementovali systém enviromentálneho manažmentu ISO 14001.
  • Využívame odpadové teplo z pražiacich strojov vo výrobnom podniku vo Vicenze na vykurovanie / chladenie našich kancelárskych priestorov, čím sa výrazne znížujeme emisie CO2.2 emissions.
  • Zaviedli sme zoznamy pre udržateľné verejné obstarávanie na zabezpečenie spravodlivých pracovných podmienok.

Sme hrdými členmi nasledujúcich organizácií:

Fairtrade

Certifikát Fair Trade zaručuje, že dovozcovia, pražiarne kávy a obchodníci zaplatia stanovenú minimálnu cenu pestovateľom kávy. Táto cena je vyššia ako obchodovaná cena na svetovom trhu. Pestovateľom kávy sú teda ponúknuté lepšie pracovné a životné podmienky, ako aj jasnejšia perspektíva.

Touto iniciatívou prispievame k dosiahnutiu cieľov organizácie Fair Trade – zaručené minimálne ceny, dlhodobé dodacie zmluvy, priamy obchod medzi výrobcom a zákazníkom, investície do projektov sociálnych a komunitných podporných projektov, ochrana životného prostredia. Hoci je to len malý krok, znamená významný rozdiel pre ľudí zamestnaných vo výrobe kávy.

Objavte naše Fairtrade kávy 

Pozrite tiež: www.fairtrade.net

UTZ

UTZ je skratka pre udržateľné poľnohospodárstvo a lepšie príležitosti pre poľnohospodárov, ich rodiny a našu planétu.

“Úroda kávy bola vždy hlavným zdrojom ziskov, preto je zvyšovanie kvality jedným z našich hlavných cieľov. Potrebujeme pracovať efektívnejšie. UTZ nám poskytuje dobré riadiace nástroje a je tak zrejmé, kde sú potrebné zlepšenia.”

Zdroj: www.UTZ.org

Maria Aparecida Silva s jej synmi a vnukom, Sítio Ribeirão da Onça states, Brazília

Honduraské deti po vyučovaní.

Farmárka z Peru ručne zbiera kávové čerešne.

Program UTZ umožňuje farmárom a poľnohospodárom dozvedieť sa o lepších metódach hospodárenia, zlepšiť pracovné podmienky a starať sa lepšie o deti a životné prostredie. Farmári zapojení do UTZ programu pestujú lepšiu úrodu, generujú vyššie zisky a vytvárajú lepšie príležitosti popri ochraňovaní prírody a zabezpečovaní prírodných zdrojov. Prísne požiadavky na správnu poľnohospodársku prax a manažment, bezpečné a zdravé pracovné podmienky, odstránenie detskej práce a ochranu životného prostredia sú pozorne sledované nezávislými tretími stranami. Organizácia UTZ sleduje a stopuje putovanie kávy z fariem až na police v obchodoch. Takto si môžu byť spotrebitelia istí, že ich obľúbený produkt bol dopestovaný, zozbieraný a spracovaný udržateľným spôsobom. Takáto káva chutí oveľa lepšie.

Objavte naše UTZ kávy

Organic/Bio

Ak sa dnešní spotrebitelia rozhodnú kúpiť alebo jesť organické produkty, mali byť mať istotu, že sú v súlade s prísnymi pravidlami EÚ. Výrobky, ktoré nespĺňajú tieto normy, nesmú byť označované ako organické alebo niesť ekologické logo EÚ alebo jeho národný ekvivalent.
 
To je dôvod, prečo sa nariadenie EÚ o ekologickom poľnohospodárstve vzťahuje nielen na výrobu a spracovanie, ale aj na kontrolu a označovanie biopotravín. Takže ak budete kedykoľvek kupovať biopotraviny, môžete si byť istí, že boli vyrobené v súlade s prísnymi pravidlami ochrany životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat a boli kontrolované tomu zodpovedajúcim spôsobom.
 
 
Pozrite tiež:

Tato stránka využíva cookies za účelom skvalitnenia prehliadania na tejto webovej stránke. Ak chcete zistiť viac v súvislosti s využitím cookies a možnosťami zmien nastavení kliknite na: Zásady ochrany osobných údajov

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close