Oznámenie o ochrane osobných údajov a Cookie

JuliusMeinlIndustrieholdingGmbH, číslo spoločnosti FN102559y a registrovaná/evidovaná adresa JuliusMeinl-G. 3-7, 1160 Viedeň, (nižšie uvádzané ako „JuliusMeinl“ alebo „my“) sa zaväzuje zachovávať osobné údaje všetkých návštevníkov www.meinlcoffee.com, ako aj k ochrane všetkých ďalších osobných údajov, ktoré nám vami môžu byť poskytnuté.

Toto upozornenie o ochrane osobných údajov poskytujeme za účelom pomoci porozumieť ako s jednotlivými údajmi, ktoré získavame od vás zaobchádzame. Všetky vaše údaje budú vymazané po skompletizovaní/ukončení vašej žiadosti. V prípade ďalších otázok vaše údaje spracujeme a vaše otázky budú zodpovedané. Vaše osobné údaje nebudú odhalené tretej strane bez vášho prednostného/vopred dohodnutého súhlasu.

Osobné údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, ako aj použitie zhromaždených
dát

V prípade, že sa pre kontaktovanie s nami rozhodnete použiť náš online formulár vaše meno ako aj vaša emailová adresa bude zhromaždená, aby sme vás mohli kontaktovať. Taktiež máte možnosť poskytnutia vášho telefonického kontaktu, čo však nie je povinný údaj.

Naša webová stránka je prevádzkovaná naším IT poskytovateľom „holzhuberimpaction“, ktorý môže nadobudnúť v priebehu poskytovania služieb prístup k vašim osobným údajom v prípade, že sú požadované kvôli výkonnosti služieb. Poskytovateľ služieb je zaviazaný dodržať všetky platné zákony o ochrane osobných údajov. Dohoda o spracovateľovi údajov bola uzavretá v súlade so zákonom o GDPR.

Naša činnosť

Okrem predaja kávy a čaju taktiež uskutočňujeme predaj jedla, ako aj predaj ďalších súvisiacich produktov a služieb. V tomto kontexte spracovávame kontaktné údaje (meno, adresa, telefónne číslo, emailová adresa zmluvných strán, ak je požadovaná za účelom plnenia zmluvy podľa paragrafu 6 odstavca 1 b o GDPR.

Zásady Cookie

Táto webová stránka využíva software nazývaný Google Analytics, ktorá nám napomáha vytvoriť dobrý dojem pri prehľadávaní našej webovej stránky a taktiež nám dovoľuje zlepšovať naše webové stránky.

Čo sú „cookies“

Cookie je malý textový súbor, ktorý webová stránka zachytáva/ukladá vo vašom počítači resp. mobilnom zariadení pri zadaní stránky. Webovej stránke to umožňuje registrovať vašu činnosť, ako aj preferencie (napríklad ako prihlasovacie údaje, jazyk, veľkosti písma a ďalšie zobrazovacie preferencie) za určitý čas, takže nie je potrebné zadávať prihlasovacie údaje pri každej návšteve stránky, alebo prehliadaní viacerých stránok súčasne.

Ako používame „cookies“?

Táto webová stránka používa Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc („Google“). Google Analytics používa „coockies“, textové súbory umiestnené vo vašom počítači, ktoré napomáhajú webovým stránkam analyzovať ako návštevníci používajú danú stránku. Vygenerované informácie prostredníctvom cookies vašom použití tejto webovej stránky budú následne prenášané a uschovávané na serveri v USA. IP anonymizácia („maskovanie“) bola na tejto webovej stránke aktivovaná na území členských štátov Európskej Únie, ako aj všetkých ostatných členských štátov Európskeho Hospodárskeho Priestoru.

Vaša IP adresa bude prvotne skrátená Googlom, pričom vaša plná IP adresa bude prenášaná do serveru Google v USA iba výhradne vo výnimočných prípadoch pred jej skrátením. Google tieto informácie použije v mene prevádzkovateľa webovej stránky za účelom posudzovania použitia tejto webovej stránky na zozbieranie reportov aktivít webovej stránky, ako aj poskytovania operátorov stránky a ďalších služieb spojených s použitím internetu. IP adresa prenášaná z vášho prehliadača prostredníctvom Google Analytics nebude asociovaná so žiadnymi ostatnými údajmi uschov.vanými v Google. Použitie Cookies je možné zamietnuť vhodným nastavením vo vašom prehliadači. V Google je taktiež možné zamedziť zachytávanie a spracovanie údajov generovaných prostredníctvom cookie o vašom použití webovej stránky stiahnutím resp. inštaláciou prehľadávača „plug-in“, ktorý je dostupný na Googli.

Ktoré „cookies“ Google Analytics používa?

Google Analytics používa nasledovné cookies: (Cookie Meno | Čas Expirácie | Popis)

_ga | 2 roky | Používané na rozlišovanie užívateľov.
_gid | 24 hodín | Používané na rozlišovanie užívateľov.
_gat | 1 minúta | Používané na obmedzenie požadovanej rýchlosti. Ak je Google Analytics nasadený prostredníctvom Google Tag Manager dané cookie bude pomenované
_dc_gtm_<property-id>

Dodatočne používané cookies:

  • euCookie | 6 mesiacov | Nastavené pri akceptovaní cookies správ. Používané za účelom uschovávania schválení cookie správ v priebehu 6 mesiacov.
  • PHPSESSID | Súbor Cookie | Pri obhliadaní internetových stránok súbor cookie napovedá webovej stránke, že ide o rovnakú osobu požadujúcu o webové stránky a nie o nového návštevníka stránok. Cookie vás neidentifikuje na základe vašej osoby a nie je prepojený na žiadne iné informácie.
  • wordpress_geo_redirect_once / 1 rok / Cookie je používané na presmerovanie návštevníkov do určitých častí internetovej stránky v závislosti od krajiny návštevníka.

Pre obsiahlejší zoznam cookies použ.vaných Googlom navštívte link v prílohe: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Ako aktivovať/deaktivovať cookies?

Disponujete možnosťou akceptovania alebo odmietnutia cookies úpravou nastavení vášho prehliadača. Avšak v prípade odstavenia cookies môžete stratiť možnosť využívania všetkých interaktívnych funkcii našej webovej stránky. Existuje mnoho spôsobov ako spravovať cookies. O funkciách spravovania cookies sa dozviete viac v inštrukciách vášho prehliadača, ako aj použitím pomocníka. Napríklad v prehliadači Internet Explorer je možné váš prehliadač prispôsobiť podľa vašich očakávaní kliknutím na nástroje/internet, možnosti/karta – bezpečnosť a súkromie. V prípade, že používate iný počítač na rôznych miestach je potrebné sa uistiť, že všetky prehliadače spĺňajú vaše preferencie nastavenia cookies. Ak Microsoft Windows Explorer nepoužívate, zvoľte možnosť „cookies“ vo funkcii „help“ za účelom získania informácii o zložke cookie. Súbory cookie môžete na týchto stránkach jednoducho prijať alebo odmietnuť výberom jedného z nasledujúcich odkazov: AKCEPTUJEM COOKIES / NEAKCEPTUJEM COOKIES.

Vaše práva ohľadne osobných údajov

Máte právo:

(i) Nazrieť do všetkých osobných údajov, ktoré o vás uschovávame ako aj o obdržanie kópie
(ii) požiadať o nevyhnutné zmeny za účelom držania aktuálnych a presných údajov/požiadať o vymazanie vašich osobných údajov.
(iii) požiadať o obmedzenie spracovania vašich údajov, alebo namietať proti spracovaniu vašich osobných dát
(iv) stiahnuť/odvolať váš súhlas pre spracovanie údajov za každých okolností bez žiadnych poplatkov a bez ovplyvnenia zákonnosti spracovania na základe súhlasu pred odstúpením od zmluvy
(v) vzniesť/podať sťažnosť rakúskemu národnému úradu o ochrane osobných údajov (“Datenschutzbehörde”). Navštívte“www.dsb.gv.at” pre ďalšie info

Internetové prevody a zrieknutie sa zodpovednosti

Aj keď JuliusMeinl praktizuje náležité opatrenia proti vírusom a pred ďalšími inými škodlivými faktormi, nemôžeme na základe povahy internetu zaistiť nerušený a absolútne bezchybný prístup, resp. že webové stránky, ich emailové serveri a emaily, ktoré môžu byť nami posielané sú kompletne bezvírusové a bez žiadnych ďalších škodlivých komponentov.

Ostatné webové stránky

Naše webové stránky obsahujú odkazy na iné internetové stránky, ktoré nie sú v našej kompetencii, sú mimo našej kontroly a na ktoré sa nevzťahuje toto oznámenie o ochrane osobných údajov. V prípade návštevy uvedených internetových odkazov prevádzkovatelia daných stránok môžu zozbierať vaše údaje a manipulovať nimi v súlade s ich zásadami týkaj.cich sa ochrany osobných údajov, ktoré sa môžu líšiť od našich. V tomto ohľade neprijímame žiadnu zodpovednosť súvisiacu s ich zásadami ako aj spracovaním vašich osobných dát. Odporúčame vám, aby ste si pred odoslaním akýchkoľvek osobných údajov na webové stránky tretích strán prečítali upozornenia a podmienky týkaj.ce sa ochrany osobných údajov a súborov cookie, ktoré sa týkaj. všetkých odkazovaných alebo prepojených webových stránok, ktoré zadávate/navštevujete.

Ako budú jednotlivé zmeny vykonávané v týchto zásadách ochrany osobných
údajov ako aj zásadách Cookie?

Pravidelne si kontrolujte toto upozornenie o ochrane osobných údajov a cookies za účelom získavania aktuálnych informácií o všetkých zmenách. Napriek tomu, že máme vyhradené práva upravovať alebo dopĺňať tieto zásady, na tejto stránke vás upozornime na všetky dôležité zmeny 30 dní pred ich zavedením, prípadne taktiež emailovou notifikáciou.

V prípade ďalších iných otázok ohľadne spracovania vašich osobných údajov alebo otázok, v ktorých vám môžeme byť nápomocní neváhajte nás kontaktovať. Môžete nás kontaktovať prostredníctvom kontaktných informácií uvedených nižšie:

JuliusMeinlCoffeeIntl., a.s
Pribinova 25
810 11 Bratislava, Slovakia
+ 421 2 58280800

JuliusMeinlCoffeeIntl., a.s, Organisačnísložka
Strakonická 199/2d
150 00 Praha 5, Česká republika

Email: ism.sk@meinl.group

Máj 2018

Tato stránka využíva cookies za účelom skvalitnenia prehliadania na tejto webovej stránke. Ak chcete zistiť viac v súvislosti s využitím cookies a možnosťami zmien nastavení kliknite na: Zásady ochrany osobných údajov

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close