REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

„Julius Meinl Poezie în Doi”

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIE PROMOȚIONALE

1.1. Campania promoțională “Julius Meinl Poezie în Doi” (denumită în continuare “Campania”) este organizată de Julius Meinl Industrieholding, cu sediul în Julius-Meinl-Gasse 3-7, 1160 Viena, înregistrată la Registrul Comerțului numărul 102559y, cod fiscal: ATU 41214501, denumită în continuare „Organizator”, prin intermediul agenției SC BV. McCann-Erickson S.R.L., cu sediul în București, str. Jules Michelet 18, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul: RO 8084031, înregistrată ca operator de date cu caracter personal sub nr. 6353, denumită în continuare „Agenția”.
1.2. Decizia privind desfășurarea campaniei în conformitate cu acest regulament oficial (denumit în continuare „Regulamentul”) este definitivă și obligatorie pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a schimba sau modifica acest Regulament, prin redactarea unui addendum la acesta. Aceste modificări vor intra în vigoare la data la care acestea vor fi publicate pe site-ul web al campaniei sau la orice alte date prevăzute în addendum.

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA CAMPANIEI PROMOȚIONALE 

2.1. Campania va avea loc în perioada 1 octombrie 2018 – 15 octombrie 2018, între orele 00:01 și 23:59, ora locală, în fiecare dintre țările participante, în conformitate cu prevederile prezentului document prezentat ca Regulament.
Campania promoțională va avea loc în două etape: prima etapă va avea loc la 1 octombrie 2018, în conformitate cu detaliile menționate la art. 4.1, în locațiile menționate în Anexa 3 la acest Regulament, iar a doua etapă, care implică înregistrarea poeziei pe site-ul meinlcoffee.com, va avea loc în perioada 1 octombrie 2018 – 15 octombrie 2018, între orele 00:01 și 23:59 ora locală în fiecare dintre țările participante, în conformitate cu prevederile prezentului document prezentat ca Regulament.

SECȚIUNEA 3. ELIGIBILITATE

3.1. Campania este deschisă tuturor persoanelor cu domiciliul/rezidența pe teritoriul uneia dintre țările enumerate în Anexa nr. 1 (denumite în continuare „Participanți”) care au cel puțin 18 ani la data începerii Campaniei, care acceptă integral și în totalitate dispozițiile prezentului Regulament.
3.2. Următoarele persoane nu sunt eligibile pentru participare la Campanie: angajații JULIUS MEINL, angajații agențiilor implicate și ale tuturor distribuitorilor JULIUS MEINL, precum și membrii familiilor acestora (copii, părinți, frați / surori, soț / soție).
3.3. Participarea la această Campanie impune cunoașterea completă, expresă și neechivocă a acesui Regulament.

SECȚIUNEA 4. MECANICA ACESTEI CAMPANII PROMOȚIONALE

4.1. Pentru a se înregistra în campanie, participanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
• să aibă dreptul de a participa în conformitate cu dispozițiile Articolelor 3.1. – 3.3. de mai sus;
• înregistrarea se face exclusiv în perioada campaniei prevăzută la Articolul 2.1. de mai sus;
• participanții trebuie să fie prezenți într-una dintre locațiile selectate de Organizator, menționate în Anexa 3, în funcție de ora de deschidere a acestora, pe data de 01.10.2018, între orele 00:01 și 23:59 (ora locală) ale fiecăreia dintre cele 20 de țări.
Participanții trebuie să scrie o poezie proprie, pe data de 01 octombrie 2018, pe care o vor fotografia și posta pe site-ul Julius Meinl meinlcoffee.com, în secțiunea dedicată Campaniei. Poezia va fi scrisă pe o foaie de hârtie cu inscripția „Julius Meinl Poezie în Doi”, care îi va fi înmânată de personalul de deservire al locației respective. Următoarele date de contact trebuie completate și pe aceeași foaie de hârtie: numele, prenumele, orașul și semnătura.
Prin semnarea acestei foi de hârtie, participanții declară astfel că această poezie este o creație personală, că versurile sunt originale și că dețin toate drepturile legale asupra acestor de versuri și, prin urmare, nu există alte persoane sau terțe părți care ar avea drepturi asupra versurile scrise. Participanții nu pot înregistra o poezie care nu este originală sau care poate constitui o încălcare a dreptului de autor sau a oricărui alt drept legal aplicabil.
• Participanții trebuie să-și înregistreze poezia în perioada 1 octombrie – 15 octombrie 2018, pe site-ul meinlcoffee.com, în secțiunea special desemnată, după cum urmează:
– prin încărcarea unei fotografii a foii de hârtie conținând poezia pentru ca Organizatorul să poată vedea și citi poezia scrisă. Această imagine trebuie să fie suficient de clară pentru a permite Organizatorului să citească întregul conținut al poeziei;
– prin completarea următoarelor informații: numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, vârsta;
– prin bifarea casetei pentru a accepta Termenii și Condițiile Campaniei;
– prin bifarea căsuțelor de lângă următoarele specificații: „Prin încărcarea poeziei din această imagine, declar că poezia este creația mea proprie și că versurile prezentate sunt originale, că eu dețin toate drepturile statutare asupra lor și că drepturile altor persoane sau terțe părți nu sunt astfel încălcate, inclusiv, dar fără a se limita la orice drept de autor. ”

• Toate materialele necesare scrierii și înregistrării poeziei în campanie, creion și foi de hârtie, vor fi puse la dispoziție de către personalul de deservire al locației respective.

4.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a nu lua în considerare următoarele înregistrări:

• care nu îndeplinesc cerințele impuse de legislația relevantă sau care sunt ilegale, periculoase, rău intenționate, calomnioase, obscene, pornografice sau vulgare, defăimătoare, rasiste sau xenofobe sau încalcă orice drepturi de autor și niciun fel de comentarii care ar putea fi considerate incitare la acte criminale sau ilegale;
• text care incită la discriminare bazată pe rasă sau origine etnică, religie, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală sau este umilitoare sau degradantă pentru aceste categorii;
• text care nu îndeplinește cerințele de participare: versuri care nu sunt originale și au fost copiate și aparțin altor autori.
• nu îndeplinesc toate condițiile prevăzute la Articolul 4.1.
• sunt considerate inacceptabile, la discreția Organizatorului.

SECȚIUNEA 5. PREMIILE CAMPANIEI PROMOȚIONALE

5.1. În cadrul acestei campanii promoționale, premiile constau în faptul că „Poezia scrisă de participant poate fi parte a unei cântec”. Premiile acordate nu au valoare comercială.

5.2. Fiecare premiu constă în:

Poezia scrisă poate fi parte a unui cântec. Cântecul va fi difuzat numai online. Câștigătorii vor renunța gratuit la toate drepturile de autor și vor declara pe propria răspundere că poemul pe care l-au înregistrat pentru campanie este propria lor lucrare originală și nu a fost folosit sau preluat din alte surse. Cântecul va fi difuzat online timp de 6 luni, începând cu data de 10 noiembrie 2018, iar câștigătorul se angajează să aprobe difuzarea cântecului de către Organizator după expirarea celor 6 luni.

SECTION 6. PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIULUI ȘI VALIDARE A CÂȘTIGĂTORULUI

6.1. Acordarea premiului
Premiile Campaniei se vor atribui prin decizia juriului și va cuprinde două etape.

Selecția poeziilor intrate în Campanie se va face după cum urmează:

Prima etapă – Selectarea poeziei din fiecare țară participantă

Odată cu încheierea Campaniei, toate poeziile introduse conform Articolului 4.2. vor fi considerate valide, iar reprezentanții filialelor Organizatorului din fiecare țară enumerați în Anexa 1 vor avea acces la intrările din țara lor, în perioada 01 octombrie – 15 octombrie 2018. În fiecare țară enumerată în Anexa 1, un juriu alcătuit din doi reprezentanți ai Julius Meinl și un artist local selectat, înainte de 19 octombrie 2018, ora 18:00 UTC +0, vor selecta un singur poem pentru a întra în etapa următoare, aplicând criteriile de evaluare de mai jos.

Fiecare țară inclusă în Anexa 1 va trebui să trimită poezia câștigătoare la sediul organizatorului, în Austria, înainte de 22 octombrie 2018, ora 18:00 UTC +0, pentru a începe etapa a doua de selecție. Toate poeziile trimise pentru a doua etapă de selecție vor fi traduse în limba engleză.

Etapa a doua – Top 6 poezii selectate

Înainte de 24 octombrie 2018, între orele 09:00 – 18:00 UTC +0, reprezentantul Julius Meinl de la sediul central va efectua evaluarea finală, pe baza criteriilor de mai jos, și va selecta 6 câștigători, adică 6 poezii câștigătoare din țările participante la Campanie .

Poeziile câștigătoare vor fi anunțate pe www.meinlcoffee.com, în secțiunea Campaniei, înainte de 1 Noiembrie 2018.

Ambele etape de evaluare implică acordarea unui punctaj fiecărui criteriu, 1 până la 5 puncte, iar scorul final este suma punctelor înscrise la cele 6 criterii de evaluare aplicate de juriu după cum urmează.

Criterii de evaluare:

• Originalitatea și creativitatea temei;
• Coerența expresiei;
• Impactul poeziei și ideile conținute de aceasta
• Inexistența greșelilor gramaticale;
• Textul nu trebuie să conțină elemente vulgare sau ofensatoare;
• Textul nu trebuie să conțină alte mărci înregistrate sau neînregistrate în afară de Julius Meinl;

Versurile celor 6 poezii câștigătoare, după validarea câștigătorilor, vor fi folosite de Organizator în diferite canale de comunicare și materiale media.

6.2. Contactarea câștigătorilor, validarea și livrarea premiilor

Câștigătorii vor fi anunțați între 25 octombrie 2018, 08:00 UTC +0 și 29 octombrie, 04:00 UTC +0 2018.
Câștigătorii vor fi anunțați prin telefon și/sau prin e-mail, în limba engleză și/sau în limba lor maternă.
Organizatorul va încerca să contacteze câștigătorul nu mai mult de 2 ori prin telefon și nu mai mult de 2 ori prin e-mail, în perioada și intervalul menționat în paragraful de mai sus. În cazul în care câștigătorul nu răspunde niciunei încercări de contactare, câștigătorul respectiv va fi declarat invalidat și va pierde drepturil la premiu.

Procesul de validare constă în:
• Respectarea condițiilor stabilite în Secțiunea 3;
• Confirmarea de către participanții câștigători a datelor de contact și transmiterea prin e-mail a unei copii scanate a unui document de identitate la o adresă de contact comunicată de Organizator înainte de 31 octombrie 2018, ora 16:00, UTC +0.
• Confirmarea, înainte de 31 octombrie 2018, ora 11:59 UTC +0, a originalității poeziei prin trimiterea pe adresa de e-mail comunicată de către Organizator a unei declarații de acceptare semnate pe baza formularului din Anexa 2. În această declarație participantul:
o Declară faptul că poezia prezentată este creația sa proprie și că deține toate drepturile legale asupra versurilor sale, ceea ce înseamnă că nu sunt încălcate drepturile altor persoane sau terțe părți, incluzând, fără limitare, orice drepturi de autor.
o Își exprimă acordul permanent și irevocabil că Organizatorul, Julius Meinl Industrieholding GmbH, precum și orice alte persoane și toate părțile terțe indicate de Organizator pot folosi poezia înregistrată, oricând, și pot reproduce sau publica poezia pe orice platformă media (de exemplu, online) pentru orice scop, comercial sau necomercial, incluzând, în special, dar fără a se limita, vânzarea produselor și serviciilor organizatorului.
o Toate aceste drepturi acordate pot fi transferate oricărei terțe părți, la decizia organizatorului, fără notificarea prealabilă a participantului.
o Această declarație de acceptare a premiului va fi trimisă de Organizator în limba engleză. Răspunderea pentru traducerea consimțământului în limba națională, în cazul în care câștigătorul nu înțelege limba engleză, revine câștigătorului. Copia semnată a consimțământului, care trebuie trimisă de câștigător până la 31 octombrie 16:00 UTC +0 va fi în limba engleză, cea trimisă de Organizator.

Odată ce Organizatorul primește documentele necesare validării înainte de 31 octombrie 2018, ora 23:59 UTC +0, participantul va fi validat.

În cazul în care Organizatorul nu primește documentele necesare înainte de 31 octombrie 2018, ora 16:00 UTC +0, participantul va fi invalidat și va pierde premiul, FĂRĂ NICI O RĂSPUNDERE DIN PARTEA ORGANIZATORULUI. Organizatorul nu mai acordă premiul.
Orice eroare și/sau omisiune în datele personale furnizate organizatorului nu implică nicio răspundere pentru acesta din urmă, deoarece acuratețea datelor de contact furnizate de participanți este responsabilitatea acestora. Organizatorul nu va fi răspunzător în cazul în care un participant câștigător nu poate fi contactat din cauza unui număr de telefon/adrese de e-mail incorect, incomplet, neînregistrat etc. sau câștigătorul nu recepționează apelul telefonic și nu răspund la e-mail până la 29 octombrie 2018, ora 23:59 UTC +0.

SECȚIUNEA 7. RĂSPUNDERE

7.1. Organizatorul Campaniei va acorda premiul numai acelui câștigător care a participat la Campanie, cu condiția respectării tuturor prevederilor din acest Regulament.
7.2. Organizatorul și celelalte părți implicate în Campanie nu își asumă nici o răspundere și nici nu vor fi implicați în nici un fel în niciun litigiu legat de dreptul de proprietate asupra premiilor, odată ce acestea sunt acordate. Nici o dispută privind proprietatea asupra premiilor nu va influența principiul conform căruia organizatorul campaniei acordă premiul persoanei care respectă prevederile prezentului Regulament.
7.3. În cazul în care Organizatorul constată că, ulterior distribuirii premiului, participanții câștigători nu au îndeplinit toate cerințele prevăzute de prezentul Regulament, Organizatorul își rezervă dreptul de a le invalida (cu consecința neacordării premiului lor) și să solicite restabilirea situației anterioare prin reintroducerea premiului deja predat sau a valorii echivalente a acestuia, plus eventualele cheltuieli suportate de Organizator. În aceste condiții, Organizatorul nu va fi răspunzător și nici nu datorează daune pentru această pierdere.
7.4. Organizatorul nu are nicio obligație de a derula orice corespondență în legătură cu eventualele revendicări de ne-câștigare ce pot apărea după încheierea acestei campanii.
7.5. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte încercări care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii.
7.6. În cazul în care o persoană este identificată influențând sau facilitând câștigarea premiilor, Organizatorul este îndreptățit să inițieze proceduri legale împotriva persoanelor respective, pe baza dovezilor disponibile. Orice intenție de a influența rezultatele Campaniei va duce la eliminarea participantului respectiv din Campanie.

SECȚIUNEA 8. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

Prin participarea la campania „Julius Meinl Poezie în Doi”, participanții își exprimă acordul și se angajează să respecte prevederile obligatorii ale acestui Regulament.

Informațiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi găsite în Anexa 4 la prezentul Regulament.

SECȚIUNEA 9. ÎNCHEIEREA CAMPANIEI 
9.1. Această campanie se poate încheia în cazul unui eveniment de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului de a continua, din motive independente de voința sa.
* Forța majoră, definită ca eveniment neprevăzut și neprevăzut care a avut loc după intrarea în vigoare a prezentului Regulament și care împiedică partea/părțile să-și îndeplinească, în totalitate sau parțial, obligațiile contractuale, eliberează răspunderea părții care revendică pe parcursul evenimentului de forță majoră, cu condiția ca acest lucru să fie confirmat de Camera de Comerț și Industrie a României.
9.2. În cazul în care apare un eveniment de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului de a nu-l împiedica sau întârzia, în totalitate sau parțial, Organizatorul este eliberat de aplicarea prezentului Regulament și continuarea Campaniei, și de executarea obligațiilor sale în perioada în care această prestație este împiedicată sau întârziată, conform art. 1082 și 1083 din Codul Civil. În cazul în care se constată situația de forță majoră, Organizatorul este obligat să informeze Participanții la Campanie despre apariția acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția evenimentului de forță majoră.

SECȚIUNEA 10. LITIGII
10.1. Eventualele litigii care ar putea apărea între Organizator și Participanții la această Campanie vor fi rezolvate pe cale amiabilă, iar în cazul eșecului, eventualele litigii vor fi adresate spre soluționare instanțelor judecătorești din România.
10.2. The Organizer is entitled to take all available actions in case of any attempts of fraud, abuse or similar against the system that are liable to impair the image or affect the costs this Campaign. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile disponibile în cazul încercărilor de fraudă, abuz sau similare care pot afecta imaginea sau pot afecta costurile acestei campanii.
10.3. În cazul în care o persoană este identificată influențând sau facilitând câștigarea premiilor, Organizatorul este îndreptățit să inițieze proceduri legale împotriva acesteia, pe baza dovezilor disponibile.

SECȚIUNEA 11. REGULAMENTUL OFICIAL
11.1. Prin participarea la această Campanie, participanții se obligă și sunt de acord să respecte toate prevederile, termenii și condițiile prevăzute de prezentul Regulament. Regulamentul de participare al campaniei poate fi accesat, gratuit, de către toți solicitanții, prin intermediul site-ului Web al campaniei, meinlcoffee.com, în Secțiunea dedicată campaniei sau poate fi solicitată printr-o solicitare scrisă și datată trimisă către S.C. Julius Meinl Romania S.R.L., Tg. Secuiesc, jud. Covasna, str. Fabricii, nr. 1/A.

11.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a schimba sau modifica prezentul Regulament cu amendamente ce trebuie făcute publice cu cel puțin 24 de ore înainte de data intrării acestora în vigoare.
Anexa 1
la Regulamentul Campaniei Promoționale
“Julius Meinl Poezie în Doi”

LISTA ȚĂRILOR PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Anexa 2
la Regulamentul Campaniei Promoționale
“Julius Meinl Poezie în Doi”

DECLARAȚIA CÂȘTIGĂTORULUI

Anexa 3
la Regulamentul Campaniei Promoționale
“Julius Meinl Poezie în Doi”

LISTA LOCAȚIILOR PARTICIPANTE

Anexa 4
la Regulamentul Campaniei Promoționale “Julius Meinl Poezie în Doi”
(“Campania”)
– Informații privind procesarea datelor cu caracter personal –

1. Date privind controlorul și prelucrătorul datelor cu caracter personal
Pentru desfășurarea campaniei, datele cu caracter personal ale participanților vor fi procesate de:
Julius Meinl Industrieholding, cu sediul în Julius-Meinl-Gasse 3-7, 1160 Viena, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul 102559y, cod unic de înregistrare ATU 41214501 (denumit în continuare „Controlor”),

prin S.C. BV. McCann-Erickson S.R.L., cu sediul în București, str. Jules Michelet 18, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. RO 8084031, Cod unic de înregistrare 8084031, cu numărul de identificare ANSPDCP 6353, ca împuternicit al Controlorului (denumit în continuare „Procesator“).

Datele de contact ale Controlorului, pentru eventualele neclarități, ambiguități în privința exercitării drepturilor de către persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal, sunt următoarele:
Julius Meinl Industrieholding, persoană de contact: ………………………, adresa: Julius-Meinl-Gasse 3-7, 1160 Viena, Telefon nr .: …………., e-mail: ………..;

2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate în cadrul Campaniei
În cadrul campaniei, controlorul va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal:
(i) ………………;
(ii) …………..…..;
(iii) …………………..;
Codul Numeric Personal se colectează numai în cazul câștigătorilor, pentru cazul în care care Controlorului i se cere să rețină și să plătească impozitul pe premiile respective, în conformitate cu reglementările fiscale în vigoare și numai pentru a verifica dacă vârsta participanților se află în conformitate cu prezentele Reguli, adică dacă au împlinit vârsta de 18 ani în momentul înregistrării în Campanie.

3. Scopul Prelucrării
Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi procesate de Controlor, prin Mediapost Hit Mail, pentru:

………[ scopul va fi completat de către Controlor ]………………..

4. Baza legală a procesării

………[ va fi completat de către Controlor ]………………..

5. Beneficiarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate în cadrul Campaniei de către Controlor vor fi divulgate Procesatorului – HEIST INDUSTRIES, precum și autorităților, în cazul în care controlorul este obligat să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.

6. Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal ale participanților care nu au fost declarați câștigători vor fi păstrate timp de 60 de zile de la data încetării Campaniei Promoționale.
Datele cu caracter personal ale câștigătorilor vor fi stocate în conformitate cu legile aplicabile în sectorul financiar-contabil, respectiv 10 (zece) ani de la data încheierii exercițiului financiar în care a fost efectuată plata impozitului corespunzători premiilor.
La expirarea perioadei de păstrare a datelor cu caracter personal, Controlorul va șterge / distruge aceste date din mijloacele de procesare și stocare, impunând obligații similare asupra procesatorului (procesatorilor).
Datele cu caracter personal ale participanților care nu au fost declarați câștigători vor fi distruse în termen de 60 de zile de la încheierea Campaniei Promoționale, acestea nefiind folosite în niciun alt scop, până la momentul distrugerii lor, cu excepția participării la Campania Promoțională.

7. Drepturile persoanelor vizate

Pentru a asigura o procesare corectă și transparentă, controlorul trebuie să se asigure că participanții vor avea următoarele drepturi în timpul campaniei:

(i) dreptul de a retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor în orice moment, fără a afecta caracterul legitim al prelucrării efectuate pe baza consimțământului exprimat înainte de retragerea acestuia;
(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
(iv) dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal;
(v) dreptul de a limita prelucrarea;
(vi) dreptul de a se opune prelucrării, cu excepția cazului în care prevederile legale prevăd altfel;
(vii) dreptul la portabilitatea datelor;
(viii) dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Desemnarea câștigătorilor Campaniei se face prin validare de către un juriu format din Julius Meinl și un artist local.
Participanții își pot exercita drepturile menționate mai sus prin telefon ………………, prin intermediul unei cereri scrise, datate, semnate și adresate Controlorului la adresa ……………………. sau prin e-mail la adresa de e-mail ……………..

8. Protecția datelor cu caracter personal ale copiilor
Dat fiind faptul că numai persoane fizice care au cel puțin 18 ani pot participa la campanie, nu vor fi stocate date personale ale persoanelor cu vârsta sub 18 ani. În situația în care controlorul / procesatorul primește date personale referitoare la persoanele cu vârsta sub 18 ani, aceste date vor fi șterse / distruse imediat din mijloacele de procesare și stocare ale controlorului / procesatorului. În cazul în care un părinte sau un tutore notifică prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la persoane cu vârsta mai mică de 18 ani, Controlorul va șterge / distruge imediat aceste date din mijloacele sale de procesare și stocare.

9. Securitatea datelor cu caracter personal
Controlorul se angajează să implementeze mijloace tehnice și organizaționale adecvate pentru a asigura un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal referitoare la participanții la Campanie. Controlorul se obligă să impună obligații similare procesatorului. La evaluarea nivelului adecvat de securitate, se acordă atenția cuvenită riscului reprezentat de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în mod specific, accidental sau ilegal, prin distrugerea, pierderea, modificarea, dezvăluirea neautorizată sau accesul la datele cu caracter personal trimise, stocate sau prelucrate.
Prin participarea la Campanie, participanții își exprimă consimțământul cu privire la furnizarea de date cu caracter personal Controlorului și / sau societăților comerciale implicate în organizarea prezentei Campanii, în scopul includerii acestor date personale în baza de date a Controlorului care este operată de Procesator, pentru participarea la Campanie, identificarea și validarea câștigătorului, predarea și acceptarea premiului.

10. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal
Controlorul are dreptul de a modifica prezenta anexă la prezentul regulament în orice moment în timpul Campaniei, numai în cazul în care se găsesc măsuri mai eficiente pentru protecția și securitatea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate și fără a afecta drepturile acestora și libertățile. Orice astfel de modificare va fi publicată pe site-ul web al Controlorului și / sau al Campaniei și va fi notificată participanților prin mijloacele utilizate pentru notificarea acestor Reguli.

11. Alte prevederi

Datele cu caracter personal ale participanților la campanie vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. Find out more on how we use cookies and how you can change your settings. Privacy Policy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close