Udržitelnost

Udržitelnost je pro nás více než jen slovo. Žijeme jí, věříme v ni, myslíme na ni a jsme přesvědčeni, že pro naši budoucnost je udržitelnost jedinou cestou vpřed. Pevně věříme, že dnešní životní podmínky a vysoká životní úroveň můžou udržovat svět pro budoucí generace krásný a různorodý. Chceme, aby naše děti viděly svět, různé národy, zvířata a přírodu v celé její kráse a rozmanitosti. My v Julius Meinl na tom už pracujeme, přidejte se k nám.

Udržitelnost formovala naše dějiny už od počátků: V roce 1862 se Julius Meinl stal největším dovozcem kávy a čaje v Rakousku-Uhersku. S růstem společnosti se zvyšovala i společenská odpovědnost vůči zaměstnancům. Společnost Julius Meinl byla vždy napřed, co se týče společenské odpovědnosti. Byli jsme první společností s péčí o děti a s domácí dovolenou pro zaměstnance v 20. století. Také jsme poskytovali zdravotní péči a bezplatné lékařské konzultace v časech, kdy to nebylo obvyklé.

V důsledku toho byl udržitelný rozvoj v společnosti Julius Meinl vždy charakterizován prostřednictvím:

  • Prémiové kvality a nejlepších služeb
  • Sociální angažovanosti
  • Otevřeného a kosmopolitního chování

Tyto hodnoty ochraňuje již pátá generace rodiny Meinl.

“Udržitelnost znamená splňovat současné požadavky a potřeby lidí, aniž by byly omezeny a ohroženy potřeby budoucích generací.”

WCED report „Our Common Future“, 1987

Naše nejnovější úspěchy v udržitelnosti:

  • Výrazně jsme snížili množství obalového materiálu, čímž pozitivně přispíváme ke zlepšování životního prostředí.
  • Vynalezli jsme alternativní obalové materiály, jako například rozložitelné čajové sáčky ze soilonu.
  • V našem výrobním podniku ve Vicenze jsme implementovali systém environmentálního managementu ISO 14001.
  • Využíváme odpadní teplo z pražicích strojů ve výrobním podniku ve Vicenze k vytápění/chlazení našich kancelářských prostorů, čímž se výrazně snižují emise CO2.2 emissions.
  • Zavedli jsme seznamy pro udržitelné veřejné zakázky na zajištění spravedlivých pracovních podmínek.

Jsme hrdými členy těchto organizací:

Fairtrade

Certifikát Fair Trade zaručuje, že dovozci, pražírny kávy a obchodníci zaplatí stanovenou minimální cenu pěstitelům kávy. Tato cena je vyšší než obchodovaná cena na světovém trhu. Pěstitelům kávy jsou tedy nabídnuty lepší pracovní a životní podmínky, jakož i jasnější perspektiva.

Touto iniciativou přispíváme k dosažení cílů organizace Fair Trade – zaručení minimální ceny, dlouhodobé dodací smlouvy, přímý obchod mezi výrobcem a zákazníkem, investice do sociálních a komunitních podpůrných projektů, ochrana životního prostředí. Ačkoli je to jen malý krok, pro lidi zaměstnané ve výrobě kávy znamená významný rozdíl.

Více o našich Fairtrade kávách 

Viz také: www.fairtrade.net

UTZ

UTZ je zkratka pro udržitelné zemědělství a lepší příležitosti pro farmáře, jejich rodiny a naši planetu.

“Úroda kávy byla vždy hlavním zdrojem zisků, proto je zvyšování kvality jedním z našich hlavních cílů. Potřebujeme pracovat efektivněji. UTZ nám poskytuje dobré řídící nástroje a je tak zřejmé, kde jsou zlepšení zapotřebí.”

Zdroj: www.UTZ.org

Maria Aparecida Silva se svým synem a vnukem, Sítio Ribeirão da Onça states, Brazílie.

Honduraské děti po vyučování.

Farmářká z Peru ručně sbírá kávové třešně.

Program UTZ umožňuje farmářům a zemědělcům dozvědět se o lepších metodách hospodaření, o zlepšení pracovních podmínek a starat se lépe o děti a životní prostředí. Farmáři zapojeni do programu UTZ pěstují lepší úrodu, generují vyšší zisk a vytvářejí lepší příležitosti vedle ochraňováni přírody a zajišťování přírodních zdrojů. Přísné požadavky na správnou zemědělskou praxi a management, bezpečné a zdravé pracovní podmínky, odstranění dětské práce a ochrana životního prostředí jsou pečlivě sledovány nezávislými třetími stranami. Organizace UTZ sleduje a stopuje putování kávy z farem až na police v obchodech. Takto si mohou být spotřebitelé jisti, že jejich oblíbený produkt byl pěstován, sbírán a zpracován udržitelným způsobem. Taková káva chutná mnohem lépe.

Více o našich UTZ kávách.

Organic/Bio

Pokud se dnešní spotřebitel rozhodne koupit nebo jíst organické produkty, měl by mít jistotu, že jsou v souladu s přísnými pravidly EU. Výrobky, které nesplňují tyto normy, nesmí být označovány za organické, nést ekologické logo EU nebo jeho národní ekvivalent.
To je důvod, proč se nařízení EU o ekologickém zemědělství vztahuje nejen na výrobu a zpracování, ale i na kontrolu a označování biopotravin. Takže pokud budete kdykoliv kupovat biopotraviny, můžete si být jisti, že byly vyrobeny v souladu s přísnými pravidly ochrany životního prostředí a dobrých životních podmínek zvířat a byly kontrolovány tomu odpovídajícím způsobem.
 
 
Viz také:

Tyto stránky používají cookies, abyste si je mohli snáze prohlížet. Další informace o tom, jak využíváme cookies a jak můžete změnit své nastavení, najdete v zásadách ochrany osobních údajů.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close