Zásady ochrany soukromí a používání cookies

Julius Meinl Industrieholding GmbH, společnost zapsaná pod číslem FN 102559y, se sídlem
na adrese Julius Meinl-G. 3-7, 1160 Vídeň, Rakousko (dále jen „Julius Meinl“ nebo „my“)
usiluje o zajištění ochrany soukromí všech návštěvníků webových stránek
www.meinlcoffee.com a o ochranu veškerých osobních údajů, jež nám můžete poskytnout.

Tyto zásady ochrany soukromí a používání cookies vám mají pomoci pochopit, jak
nakládáme s osobními údaji, jež nám poskytnete.

Po vyřízení vašeho požadavku vaše údaje vymažeme. Pokud budete mít jakékoli další dotazy, budeme vaše osobní údaje zpracovávat tak dlouho, jak to bude nezbytné ke zodpovězení vašich dotazů.
Vaše osobní údaje nebudeme bez vašeho předchozího souhlasu sdělovat třetím stranám.

Jaké osobní údaje od vás shromažďujeme a jak je používáme

Pokud se rozhodnete nás kontaktovat pomocí online formuláře, požádáme vás o uvedení vašeho jména a emailové adresy, abychom vás mohli kontaktovat. Můžete nám rovněž dle vlastního uvážení poskytnout číslo vašeho mobilního telefonu, což však není povinné.

Naše webové stránky provozuje náš poskytovatel IT služeb, společnost holzhuber impaction, která může při poskytování svých služeb získat přístup k vašim osobním údajům, pokud je potřebuje k poskytování svých služeb. Poskytovatel služeb se zavázal dodržovat veškeré platné předpisy o ochraně údajů. Byla uzavřena smlouva se zpracovatelem údajů dle článku 28 GDPR.

Naše činnost

Prodáváme potraviny, zejména, avšak nikoli pouze, kávu a čaj, a také další související produkty a služby. V této souvislosti zpracováváme kontaktní údaje (jméno, adresa, telefonní číslo, emailová adresa) smluvních stran, pokud je to nutné k plnění smlouvy ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. b GDPR.

Zásady používání cookies

Tyto webové stránky využívají software Google Analytics, který nám pomáhá poskytnout vám kvalitní zážitky při prohlížení našich stránek a také nám umožňuje vylepšovat naše mwebové stránky. Google Analytics používá tzv. cookies.

Co jsou cookies

Cookie je malý textový soubor, který webová stránka uloží ve vašem počítači nebo mobilním zařízení, když stránku navštívíte. Umožňuje webové stránce zapamatovat si vaše chování a preference (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a další preference zobrazení) po určitou dobu, takže je nemusíte znovu zadávat pokaždé, když se na stránku vracíte nebo když přecházíte z jedné stránky na další.

Jak používáme cookies?

Tyto webové stránky využívají službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používá cookies, což jsou textové soubory umístěné do vašeho počítače za účelem analýzy, jak uživatelé webové stránky používají. Informace generované soubory cookies o vašem používání webové stránky jsou obvykle předávány společnosti Google, která je následně uchovává na serverech v USA. Na této webové stránce je aktivována funkce anonymizace IP („maskování“), avšak pokud se nacházíte v některém členském státě Evropské unie nebo v jiném státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru (EHP), pak

Společnost Google nejprve vytvoří zkratku vaší IP adresy a úplná IP adresa bude odeslána na server společnosti Google v USA pouze v mimořádných případech, kdy k jejímu zkrácení dojde až tam. Společnost Google bude používat tyto informace jménem provozovatele těchto webových stránek za účelem vyhodnocování vašeho používání stránek, vypracování zpráv o aktivitě na webových stránkách a za účelem poskytování dalších služeb provozovateli webových stránek v souvislosti s aktivitou na webových stránkách a s používáním internetu. IP adresa odesílaná z vašeho prohlížeče službou Google Analytics nebude nijak spojována s dalšími údaje, jež Google uchovává. Použití cookies můžete zakázat volbou odpovídajícího nastavení ve vašem prohlížeči, avšak v takovém případě nemusí webové stránky plně fungovat. Můžete rovněž zakázat společnosti Google shromažďování údajů generovaných soubory cookies o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) i zpracování těchto údajů společností Google, a to tak, že si stáhnete plug-in pro váš prohlížeč, který vám Google poskytne.

Které soubory cookies služba Google Analytics používá?

Google Analytics používá například následující cookies:

(Název cookie | Doba platnosti | Popis)

_ga | 2 roky | Používá se k rozlišování uživatelů.
_ga | 24 hodin | Používá se k rozlišování uživatelů.
_gat | 1 minuta | Používá se k regulaci množství požadavků. Pokud je služba Google Analytics
spuštěna přes Google Tag Manager, bude se toto cookie jmenovat _dc_gtm_<property-id>.

Kromě toho se používají následující cookies:

  • euCookie | 6 měsíců | Nastaví se, když přijmete oznámení o používání cookies.
    Používá se k uložení souhlasu se zprávou o používání cookies na dobu 6 měsíců.
  • PHPSESSID | Dočasný soubor cookie | Zatímco procházíte jednotlivé stránky tohoto
    webu, informuje tento dočasný soubor cookie webové stránky, že jste tatáž osoba, která se na stránkách pohybuje, nikoli nový návštěvník každé jednotlivé stránky. Tento soubor cookie vás osobně neidentifikuje a není ani spojen s žádnými dalšími informacemi.
  • wordpress_geo_redirect_once | 1 rok | Tento soubor cookie se používá k přesměrování návštěvníků na určité části stránek v závislosti na zemi konkrétních návštěvníků.

Úplný seznam cookies používaných službou Google Analytics je k dispozici zde: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Jak mohu povolit/zakázat použití cookies?

Používání cookies můžete povolit nebo zakázat úpravou nastavení vašeho prohlížeče. Pokud však zakážete používání cookies, může se stát, že nebudete moci využívat všechny interaktivní funkce našich stránek.

Existuje celá řada způsobů, jak spravovat soubory cookies. Postupujte podle pokynů ve vašem prohlížeči nebo v sekci nápovědy, kde naleznete více informací o těchto funkcích. Například v prohlížeči Internet Explorer můžete v sekci Nástroje / Možnosti internetu / Zabezpečení a Soukromí upravit nastavení prohlížeče podle svých představ. Pokud používáte různé počítače na různých místech, je třeba zajistit, aby každý prohlížeč byl nastaven tak, aby vyhovoval vašim preferencím používání cookies.

Pokud nepoužíváte Microsoft Windows Explorer, vyberte možnost „cookies“ v sekci „Nápověda“, kde naleznete informace o tom, kde se nachází složka cookies. Používání cookies můžete snadno povolit nebo zakázat přímo na této stránce kliknutím na následující odkazy: Súhlasím s používaním cookies / Nesúhlasím s používaním cookies

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

Máte následující práva:

(i) požádat o přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme, a o vydání jejich kopie;
(ii) požádat nás o provedení jakýchkoli nezbytných změn tak, aby vaše osobní údaje, které o vás uchováváme, byly správné a aktuální, případně požádat nás o jejich vymazání;
(iii) informovat nás o vašem přání omezit zpracování vašich osobních údajů nebo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které o vás uchováváme;
(iv) kdykoli a bezplatně odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním;
(v) podat stížnost příslušnému rakouskému národnímu úřadu pro ochranu údajů („Datenschutzbehörde“). Bližší informace naleznete zde: www.dsb.gv.at.

Přenosy dat přes internet a prohlášení o omezení odpovědnosti

I když společnost Julius Meinl přijímá přiměřená opatření k zajištění ochrany před různými viry a dalšími škodlivými prvky, je vzhledem k povaze internetu nemožné zajistit, aby váš přístup na webové stránky fungoval zcela bez přerušení a bez chyb nebo aby tyto webové stránky, jejich servery nebo emaily, které vám můžeme posílat, neobsahovaly jakékoli viry nebo jiné škodlivé prvky.

Další webové stránky

Naše webové stránky obsahují odkazy na další webové stránky, které nespadají pod naší kontrolu a na které se nevztahují tyto Zásady ochrany soukromí a používání cookies. Pokud pomocí takových odkazů přecházíte na další stránky, mohou od vás provozovatelé takových stránek shromažďovat údaje, které budou používat v souladu s jejich zásadami ochrany soukromí, jež se mohou od našich zásad lišit. Nepřijímáme jakoukoli odpovědnost za takové jejich zásady ani za jejich zpracování vašich osobních údajů. Doporučujeme vám přečíst si zásady ochrany soukromí a používání cookies a podmínky všech stránek propojených odkazem či rozhraním, než na jakékoli takové stránky třetích stran odešlete jakékoli své osobní údaje.

Jak se provádějí změny těchto Zásad ochrany soukromí a používání cookies?

Sledujte pravidelně znění těchto Zásad ochrany soukromí a používání cookies, abyste byli informováni o jejich případných změnách. I když si vyhrazujeme právo provádět změny či doplnění těchto zásad, vždy vás budeme o všech významných změnách informovat na našich stránkách po dobu nejméně 30 dnů od provedení příslušné změny a pokud to bude vhodné, budeme vás o změnách informovat také emailem.

Pokud máte další dotazy ohledně našeho zpracování vašich osobních údajů nebo pokud vám můžeme pomoci s něčím jiným, laskavě se na nás obraťte. Můžete nás kontaktovat prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

Julius Meinl Coffee Intl., a.s
Pribinova 25
810 11 Bratislava, Slovensko
+ 421 2 58280800

Julius Meinl Coffee Intl., a.s, organizační složka
Strakonická 199/2d
150 00 Praha 5, Česká republika

Email: ism.sk@meinl.group

Květen 2018

Tyto stránky používají cookies, abyste si je mohli snáze prohlížet. Další informace o tom, jak využíváme cookies a jak můžete změnit své nastavení, najdete v zásadách ochrany osobních údajů.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close